Ffilm / Teledu

Mae Griffilms yn gyflenwr cyfryngau aml wobrwyog, yn arbenigo mewn animeiddio, ac wedi datblygu portffolio eang o waith yn y DU ac ar draws y byd.